Integritetspolicy

Nedan hittar du information om hur vi arbetar enligt GDPR. Detta gäller vid användning av denna hemsida samt vid besök på en av våra vaccinationsmottagningar.

Ansvarigt företag för behandling av personuppgifter är:

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 STOCKHOLM. Företaget är personuppgiftsansvarigt för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar.

Personuppgifter som samlas in

När du blir kund hos Svea Vaccin samlar vi in ditt personnummer, namn, telefonnummer, eventuella uppgifter om resmål och datum om det gäller ett resevaccin, uppgifter om din hälsa och dina vaccinationer.

Varför samlar vi in dessa personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig medicinsk rådgivning och behandling.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna

Svea Vaccin AB behandlar kundens personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679). Svea Vaccin har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.

Påminnelser via SMS till dig som kund görs bara efter samtycke, vilket hämtas in via hälsodeklarationen som du fyller i vid besök på en av våra mottagningar. Som kund har du när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke till att få SMS-påminnelser om vaccinationer.

Skydd av dina personuppgifter

Svea Vaccin har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Svea Vaccin skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via hemsidan https://sveavaccin.se/

Dina rättigheter som kund

Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag över dina vaccinationer per år. Vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en avgift för hanteringen. Vid frågor om anhörigas vaccinationer, med undantag för minderåriga barn som ni är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut personuppgifterna.

Du har rätt att begära att dina uppgifter om vaccinationer som vi har i vårt register förs över till en annan vårdgivare för behandling av dem. Skulle dina personuppgifter hos Svea Vaccin vara felaktiga eller om det saknas uppgifter, kan du kontakta Svea Vaccin för uppdatering av vårt register. Vi följer Patientdatalagen för journalföring. Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

Klagomål

Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

Läs mer om Svea Vaccin