TBE Vaccin Stockholm

Vaccinera dig mot TBE

Bor du i Stockholm bör du absolut se till att vaccinera dig mot TBE. Stockholm och Mälardalen är klassade som riskområden för fästingburna sjukdomar. Särskilt du som rör dig mycket ute i skog och mark bör se till att ha ett aktuellt vaccin, men eftersom det är lätt att få fästingbett även i en helt vanlig park inne i stan så rekommenderar vi att alla som bor och vistas här ser till att skaffa sig ett fullgott skydd. Även barn från omkring ett års ålder kan ta TBE-vaccin.

TBE-vaccin kan du givetvis få på drop-in på valfri klinik hos oss. Man börjar med att vaccinera två gånger med cirka en månads mellanrum för att få ett grundskydd och sedan fyller man på vaccinet med en tredje dos inom ett år för att få ett fullgott skydd. Därefter brukar man ta en påfyllnadsdos med ungefär tre till fem års mellanrum för att vara säker på att effekten kvarstår. Vad som gäller för dig kan vår personal informera dig om. Välkommen förbi hos oss för att vaccinera dig redan idag.

fästing TBE-vaccin

Vad är TBE och hur sprids sjukdomen?

TBE är en fästingburen virussjukdom som kan ge upphov till hjärnhinneinflammation hos den som drabbas. De flesta som får sjukdomen får lindriga symtom såsom huvudvärk och muskelvärk, feber och trötthet som går över på lite drygt en vecka.

Omkring en tredjedel av dem som drabbas får dock svårare symtom där viruset sprider sig till hjärnan eller hjärnhinnorna och orsakar en inflammation. Dessa symtom brukar uppstå efter ungefär en vecka och omfattar exempelvis hög feber och kräkningar, svår huvudvärk, förvirring och koncentrationssvårigheter samt ljud- och ljuskänslighet. Vissa som drabbas får dessutom symtom på förlamning i olika kroppsdelar.

Besvären kan kvarstå under lång tid och hos vissa individer kan de bli bestående. Har man riktig otur kan man avlida av TBE, även om det är mycket ovanligt.

TBE Vaccin i Stockholm

De senaste åren har antalet fästingar ständigt ökat i såväl Sverige som övriga Europa. Här uppe i Sverige hittas de allt längre norrut på grund av det mildare klimatet, även om norra Norrland än så länge inte har någon högre förekomst. Med spridningen av fästingar sprids även fästingburna sjukdomar som TBE och Borrelia. Just Stockholm och trakterna kring Mälaren är hårt drabbade och därför rekommenderas vaccinet särskilt om du bor och vistas här.

hundpromenad fästing TBE-vaccin

Fästingburna sjukdomar är också mycket vanliga på vissa platser kring Vänern, Vättern, Göteborgstrakten, kustregionerna ovanför Uppsala, Centraleuropa, Baltikum, Ryssland och på Åland. Om du brukar resa till dessa regioner så är det viktigt att du har ett fullgott skydd.

Skydda dig mot fästingbett

Även om ett TBE-vaccin skyddar mot just TBE så finns det andra fästingburna sjukdomar som exempelvis Borrelia som inte har något förebyggande skydd i dagsläget. Därför är det viktigt att du förebygger fästingbett i den mån du kan, främst genom att ta på dig ordentligt med kläder när du rör dig i ett riskområde. Kontrollera alltid kroppen efter att du har varit ute i skog och mark - både på dig själv, eventuella barn och husdjur som kan få med sig fästingar in i hemmet.

Upptäcker du ändå att du har fått en eller flera fästingar är det viktigt att du avlägsnar dem snarast möjligt och på rätt sätt. Använd gärna en fästingplockare som hjälper dig att vrida loss fästingen så att dess käke inte blir kvar i huden. Gör dig av med fästingen på ett säkert sätt. Det räcker inte med att slänga den i papperskorgen då de är mycket tåliga och kan krypa ut i bostaden igen.

dos tre av tbe-vaccin

Håll även koll på att det inte uppstår en rodnad kring bettstället efter någon dag. Det kan tyda på att du har fått Borrelia som i så fall ska behandlas med antibiotika.

Lång rehabiliteringstid

Den som drabbas av svåra symtom av TBE eller Borrelia brukar ha en lång väg tillbaka igen. Det kan ta många månader att bli helt fri från symtom och biverkningar. Därför är det alltid bättre att arbeta förebyggande så att du slipper bli svårt sjuk under lång tid.

Välkommen på drop-in för vaccinering

Vi tycker att det ska vara enkelt att vaccinera sig mot TBE och andra sjukdomar. Därför har vi ett flertal kliniker över hela Stockholm- inklusive förorterna - där du kan komma förbi och få ditt vaccin på drop-in. Det är bara att du tar med ditt ID-kort och gärna ett vaccinationskort om du har ett så hjälper vi dig att uppdatera ditt vaccinationsskydd på plats.

Skulle du befinna dig på annan ort så har vi även kliniker i Göteborg, Malmö och ett flertal andra orter från norr till söder i landet. Välkommen in till oss på Svea Vaccin.

Välkommen på drop-in för TBE vaccin i Stockholm